Barn


I denna kurs som vi läser nu i skolan, ingår barnkonventionen och barns rättigheter. När man läser och lär sig om den finns det mycket som förvånar, upprör och informerar!

Visste ni att;

* Den nuvarande konvetionen antogs 1989

*
I Sverige är inte barnkonventionen en lag
(vilket det anses av vissa att det borde vara & den kommer säkerligen att bli framöver. Den är lag i vissa länder)

* Det är bara två länder som EJ skrivit under konventionen och dessa är USA och Somalia

*
Alla personer som är till och med 18 år räknas som barn och vars rättigheter ska gå under barnkonventionen

*
Barnaga förbjöds i Sverige först 1979

*
Barnkonventionen består av 54 artiklar som reglerar barns rättigheter

* Konventionen utgår från 4 grundpriciper/artiklar och de övariga artiklarna tolkas utigrån dessa grundprinciper;

- Alla barns lika värde & rättigheter (artikel 2)
- Alla barns bästa (artikel 3)
- Alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (Artikel 6)
-Alla barns rätt till att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörda och lyssnade på av vuxna (Artikel 12)

* Det är föräldrarnas ansvar att barnen har det bra, men ibland behövs det stöd och hjälp. Staten ansvarar för det skyddade åtgärder för barn som far illa.
"Staten ansvarar för att vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och vård av barn som berörs av väpnad konflikt"

* Barnkonventionen gäller ALLA barn, även de papperlösa barn som finns i ett land

* Konventionen gäller även de ofödda barnen, dvs, reglerar även aborter & fosterdiagnostik

* Det finns många barn som lider av fattigdom, även i Sverige. Denna fattigdom ökar även i nuläget

* Barn är en idikator på hur ett samhälle mår. Ex, Indikationer kan vara;
- Hög självmordstatisitk hos unga
- Hög frånvaro och avhopp från grundskola
- Dålig hälsa hos unga (psykisk & fysisk)

* Detta gäller generellt världen över;

- Flickfoster aborteras oftare
- Flickor får sämre vård än pojkar
- Unga flickor gifts bord
- Unga flickor könsstympas
(ca 15000 kvinnor könstympas varje dag, ca 40 milj kvinnor är könsstympade idag)
Dessa punkter ger allmänt flickor en sämre start i livet än pojkar, men självklart finns det många pojkar som far illa, samt omskärs!

* Ett barns grundbehov är att vara sedd, att vara trygg, att duga & att vara behövd

* LEKA! "Lek = Liv!"

Det är fler barn än vi tror som far illa och det är vanligare än man tror, även här i Sverige!
Barn är också människor!

Här finns olika versioner av barnkonventionenKommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0